Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów w czasie zdalnego nauczania 44
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 64
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 81
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 82
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 87
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 89
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 119
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 81
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 115
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 111
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 92
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 180
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 99
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 112
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 142
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 117
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 124
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 109
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 101
20 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 197