Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 24
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 39
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 37
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 43
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 57
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 59
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 50
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 66
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 58
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 49
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 108
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 64
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 67
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 77
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 74
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 63
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 62
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 64
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 132