Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 8
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 9
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 15
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 19
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 20
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 21
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 26
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 21
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 16
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 55
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 35
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 33
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 35
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 32
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 28
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 32
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 30
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 65